Opstina Zabalj na dlanu

Zabalj in rs - Online prezentacija opštine Žabalj

Vi ste ovde: Home Žabalj PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA TERITORIJI OPŠTINE ŽABALJ
Vanredna situacija na teritoriji opštine Žabalj zbog poplava u celoj Republici Vanredna situacija na teritoriji opštine Žabalj zbog poplava u celoj Republici Istaknut

PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA NA TERITORIJI OPŠTINE ŽABALJ

15 Maj 2014 Autor 
ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE ŽABALj
četvrtak, 15 maj 2014.

Na osnovu člana 32. st. 1 Zakona o vanrednim situacijama ("Sl.glasnik RS" broj 111/09, 92/11 i 93/2012) i člana 44. st. 1.tač. 5. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS" broj 129/07), na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije broj 06-44/2014-I od 15.05.2014. godine, Predsednik opštine Žabalj donosi

1.

PROGLAŠAVA SE vanredna situacija na teritoriji opštine Žabalj zbog padavina koje padaju neprekidno 24 časa (počev od 14.05.2014. godine od 08,00 časova), a koje će prema najavama RHZ bez prekida padati do 21.05.2014. godine.

Obilne neprekidne padavine prouzrokuju štetu većih razmera na teritoriji cele opštine za čije ublažavanje ili otklanjanje je neohodno upotrebiti posebne mere, snage i sredstva.

2.

Vanredna situacija trajaće dok postoji potreba sprovođenja mera zaštite, spašavanja i saniranja posledica padavina.

3.

Radom subjekata sistema zaštite i spasavanja i snaga zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama na sprovođenju utvrđenih zadataka rukovodi i koordinira Opštinski štab za vanredne situacije.

4.

Nalaže se organima opštine, javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač opština i mesnim zajednicama na teritoriji opštine da sprovode naredbe, zaključke i preporuke Opštinskog štaba za vanredne situacije.

5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom listu opštine Žabalj".


REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA ŽABALj

PREDSEDNIK OPŠTINE

Poslovni broj: 011- 14 /2014-IV

Dana: 15.05.2014. godine


Predsednik opštine
Čedomir Božić
PRIJATELJI PORTALA - Opstina Zabalj na dlanu   PRIJATELJI PORTALA - Opstina Zabalj na dlanu   PRIJATELJI PORTALA - Opstina Zabalj na dlanu


R. Danilović

Komentarišite naše članke.
Šaljite nam Vaše sugestije.
Pošaljite nam Vaše tekstove.

Pišite nam odmah klikom na link KONTAKT

Adresa sajta www.zabalj.in.rs

PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

OPSTINA ZABALJ NA DLANU

Opstina Zabalj