Opstina Zabalj na dlanu

Zabalj in rs - Online prezentacija opštine Žabalj

Vi ste ovde: Home Žabalj OBAVEŠTENjE O OTKUPU STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ.
Otkup stanova u Hrvatskoj Otkup stanova u Hrvatskoj Otkup stanova u Hrvatskoj Istaknut

OBAVEŠTENjE O OTKUPU STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ.

18 Mart 2014 Autor 
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINSKA UPRAVA ŽABALj
POVERENIK ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE
BROJ: 20-41/14-///-04.
DANA:18.03.2014
ŽABALj, Nikole Tesle 45
tel.021/830-979PREDMET:OBAVEŠTENjE O OTKUPU STANOVA U R. HRVATSKOJ.


ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA KUPOVINU STANA U VLASNIŠTVU R.HRVATSKE JE DO 30.06.2014. ZA ONE KORISNIKE KOJI IMAJU SKLOPLjEN UGOVOR O NAJMU, A DO SADA NISU PODNELI ZAHTEV ZA KUPOVINU STANA.

ZA KORISNIKE KOJI NEMAJU SKLOPLjEN UGOVOR O NAJMU ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA KUPOVINU IZNOSI GODINU DANA OD DANA SKLAPANjA UGOVORA O NAJMU.

ZAHTEV ZA KUPOVINU PODNOSI SE NA PROPISANOM FORMULARU (MOŽE SE DOBITI KOD POVERENIKA ZA IZBEGLICE)
UZ ZAHTEV, STRANKA MORA PRILOŽITI DOKUMENTACIJU ZA SEBE I ČLANOVE PORODICE, A TO JE:
- POTVRDA O OIB-u (OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU) ZA PODNOSIOCA I ČLANOVE PORODICE,
- RODNI LIST ZA PODNOSIOCA I ČLANOVE PORODICE,
- VENČANI LIST ZA PODNOSIOCA I ČLANOVE PORODICE,
- UVERENjE O PREBIVALIŠTU ODNOSNO BORAVIŠTU NA STANU KOJI JE PREDMET PRODAJE I ZA SVA MESTA PREBIVANjA OD 08.OKTOBRA 1991. GODINE ZA PODNOSIOCA I ČLANOVE PORODICE,
- POTVRDU MINISTARSTVA FINANSIJA, NADLEŽNE PORESKE UPRAVE O NEPOSTOJANjU DUGA PREMA DRŽAVI ZA ONA DAVANjA O KOJIMA PORESKA UPRAVA VODI SLUŽBENU EVIDENCIJU PODNOSIOCA I ČLANOVA PORODICE,
- POTVRDA GRADA DA LI JE OSTVARENA KUPOVINA STANA U SKLADU SA ZAKONOM O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO I ZAKONA O NADSTOJNIČKIM STANOVIMA ZA PODNOSIOCA I ČLANOVE PORODICE,
- POTVRDA OPŠTINSKOG SUDA, ZEMLjIŠNO-KNjIŽNOG ODELjENjA RADI DOKAZA DA U MESTU PREBIVALIŠTA NEMAJU U VLASNIŠTVU KUĆU ILI STAN ZA PODNOSIOCA I ČLANOVE PORODICE,
- POTVRDA KATASTRA RADI DOKAZA DA U MESTU PREBIVALIŠTA NEMAJU U VLASNIŠTVU KUĆU ILI STAN ZA PODNOSIOCA I ČLANOVE PORODICE,
- OVERENE IZJAVE PODNOSIOCA I ČLANOVA PORODICE DA NEMAJU U VLASNIŠTVU STAN ILI PORODIČNU KUĆU POGODNU ZA STANOVANjE U MESTIMA PREBIVALIŠTA, UKLjUČIVO I MESTO STANA KOJI JE PREDMET PRODAJE ILI AKO ISTI NISU PRODALI, POKLONILI ILI NA DRUGI NAČIN OTUĐILI NAKON 08.OKTOBRA 1991. GODINE (OVE IZJAVE SE DAJU NA PROPISANIM FORMULARIMA I MOGU SE PREUZETI KOD POVERNIKA ZA IZBEGLICE , TELEFON 830-979)
- POTVRDU NADLEŽNOG ORGANA O VREMENSKOM TRAJANjU STATUSA IZBEGLICE ISKAZANU U GODINAMA ODNOSNO POTVRDU NADLEŽNOG ORGANA O POČETKU STATUSA IZBEGLICE
ISTE INFORMACIJE MOGU SE POGLEDATI NA STRANICAMA DRŽAVNOG UREDA ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINjAVANjE Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

POVERENIK ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

Vlajko Gligorić
PRIJATELJI PORTALA - Opstina Zabalj na dlanu   PRIJATELJI PORTALA - Opstina Zabalj na dlanu   PRIJATELJI PORTALA - Opstina Zabalj na dlanu


R. Danilović

Komentarišite naše članke.
Šaljite nam Vaše sugestije.
Pošaljite nam Vaše tekstove.

Pišite nam odmah klikom na link KONTAKT

Adresa sajta www.zabalj.in.rs

PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

OPSTINA ZABALJ NA DLANU

Opstina Zabalj